Το δικηγορικό γραφείο Γεωργίου Α. Βαρελόπουλου και Κλεοπάτρας Χ. Οικονόμου λειτουργεί, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, από το 2001.

Προσφέρουμε εξειδικευμένη νομική συμβουλή και εκπροσώπηση για το σύνολο σχεδόν των θεμάτων της Ελληνικής νομοθεσίας.

 Ζούμε με τον κόσμο, γνωρίζουμε τον κόσμο, λειτουργούμε για τον άνθρωπο
Επικοινωνηστε μαζι μας